ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

FCE, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL, IELTS

FCE

Το Cambridge English: First, γνωστό και ως First Certificate in English (FCE), είναι ένα πιστοποιητικό ανώτερου μέσου επιπέδου (Β2). Αποδεικνύει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον καθημερινό αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο, για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η εξέταση Cambridge English: First for Schools είναι ειδικά προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, ώστε να ενισχύει το ενδιαφέρον τους να μάθουν αγγλικά. Καθώς βασίζεται σε οικεία θέματα και καταστάσεις, δίνει στους σπουδαστές αυτοπεποίθηση, ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά τους και τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε εξετάσεις για πιστοποιητικά ανώτερου επιπέδου. Το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση First for Schools είναι ακριβώς το ίδιο και έχει την ίδια ακριβώς αναγνώριση με αυτό της εξέτασης First.

Επίπεδο τίτλου: Καλή γνώση= B2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες. 

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις, θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να συντάσσετε συνοπτικές εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • να εξηγείτε μια ιδέα ή να συμμετέχετε σε μια λεπτομερή συζήτηση στα Αγγλικά
 • να κατανοείτε τα γενικά Αγγλικά στην τηλεόραση και στον Τύπο

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών (Reading and Use of English, Παραγωγή Γραπτού Λόγου -Writing- και Κατανόηση Προφορικού Λόγου -Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

CPE

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Proficiency –επίσης γνωστό ως Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)- αποτελεί απόδειξη ότι κατέχετε τα Αγγλικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Επίπεδο τίτλου: Άριστη γνώση= Γ2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες. 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις CPE απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι των εργοδοτών τους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών ή σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επίπεδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα από όσα ακούτε ή διαβάζετε στα Αγγλικά
 • να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε την επίσημη, την ακαδημαϊκή και την καθομιλουμένη γλώσσα
 • να διαπραγματεύεστε, να επιχειρηματολογείτε και να συζητάτε επί των λεπτομερειών περίπλοκων θεμάτων

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις CPE περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών (Reading and Use of English), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

(Πηγή: Cambridge English Language Assessment)

ECCE

Το πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Α) Γραπτή εξέταση ECCE

Περιλαμβάνει τρεις τομείς εξέτασης: Listening, GVR και Writing.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
2 μέρη, 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές.
Διάρκεια: 35 λεπτά

2. GVR: Grammar (Γραμματική), Vocabulary (Λεξιλόγιο), Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου)
Διάρκεια: 90 λεπτά

Grammar
35 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Vocabulary
35 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Reading
4 κείμενα με 4-6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα. Για κάθε μία ερώτηση, δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις.

3. Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)
Ένα κείμενο, letter ή essay, 180 - 240 λέξεων που βασίζεται σε πληροφορίες που δίνονται μέσα από ένα απόσπασμα γράμματος ή άρθρου εφημερίδας.
Διάρκεια: 30 Λεπτά

B) Προφορική Εξέταση ECCE

3 μέρη (parts) εξέτασης
Διάρκεια: 10 λεπτά

Part 1
ο υποψήφιος καλείται να συστηθεί και να μιλήσει για τον εαυτό του
Part 2
λύση προβλήματος / συμβουλή
Part 3
Γενικές ερωτήσεις

ECPE

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Α) Γραπτή εξέταση ECPE

Περιλαμβάνει τρεις τομείς εξέτασης: Writing, Listening και GCVR.

1. Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)
Ο υποψήφιος διαλέγει ένα από 2 θέματα που θα πρέπει να αναπτύξει σε ένα δοκίμιο 250-300 λέξεων. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις για κοινωνικά ζητήματα.
Διάρκεια: 30 Λεπτά

2. Listening (Κατανόηση προφορικού λόγου)
3 μέρη, 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές.
Διάρκεια: 35-40 λεπτά

3. GCVR: Grammar (Γραμματική), Cloze (Κείμενο με κενά), Vocabulary (Λεξιλόγιο), Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου).
Διάρκεια: 75 λεπτά

Grammar
40 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Cloze
2 κείμενα με δέκα (10) κενά το καθένα, για τα οποία δίνονται 4 επιλογές.
Vocabulary
40 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Reading
4 κείμενα με 5 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα. Για κάθε μία ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις.

B) Προφορική Εξέταση ECPE

Δύο υποψήφιοι – δύο εξεταστές. 5 μέρη (parts) εξέτασης.
Διάρκεια: 25-35 λεπτά

Part 1
Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τον ένα εξεταστή σε κάθε ένα από τους δύο υποψήφιους ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το γενικότερο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα μέρη.
Part 2
περίληψη και προτάσεις/συστάσεις
Part 3
λήψη απόφασης
Part 4
παρουσίαση και επιχειρηματολογία
Part 5
αιτιολόγηση και υπεράσπιση απόφασης

TOEFL

Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής.

Το TOEFL iBT® (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το TOEFL έχει 4 ενότητες:

 • Reading: 3-5 κείμενα, 36-70 ερωτήσεις, 60-100 λεπτά
 • Listening: 4-6 διαλέξεις και 2-3 συνομιλίες, 34-51 ερωτήσεις, 60-90 λεπτά
 • Speaking: 6 ερωτήσεις, 20 λεπτά
 • Writing: 2 εκθέσεις, 50 λεπτά

Η συνολική διάρκεια του TOEFL είναι περίπου 3,5 ώρες. Η βαθμολογία της κάθε ενότητας είναι στην κλίμακα 0 – 30 και η τελική βαθμολογία στην κλίμακα 0 – 120. Το score έχει ισχύ 2 χρόνων.

Υπάρχουν τρεις τύποι εξετάσεων TOEFL: το Computer Based, to Internet Based και το Paper Based test. Στην Ελλάδα εξετάζεται μόνο το Internet-based test το οποίο βαθμολογείται στην κλίμακα 0 έως 120. Κάθε επιμέρους ενότητα βαθμολογείται από 0 έως 30, και οι τέσσερις ενότητες μαζί βγάζουν την τελική βαθμολογία στα 120.

IELTS

Το International English Language Testing System (IELTS) μετρά τη γλωσσική ικανότητα των ανθρώπων που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε μέρη όπου τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται σαν γλώσσα επικοινωνίας.

Το IELTS Academic έχει συνολικά 4 ενότητες:

 1. Listening: 4 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 30 λεπτά
 2. Reading: 3 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 60 λεπτά
 3. Writing: 2 εκθέσεις, 150/250 λέξεις, 60 λεπτά
 4. Speaking: 3 υποενότητες, 11-14 λεπτά

 

Η συνολική διάρκεια του test είναι περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Σε αντίθεση με το TOEFL, η εξέταση δεν είναι computer-based, αλλά γραπτή. Εξαιρείται το Speaking που εξετάζεται προφορικά.

Η τελική βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 – 9, και το score έχει ισχύ 2 χρόνων