ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Έμπειροι καθηγητές & Υψηλά ποσοστά επιτυχίας!

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σπετσέρη οι μαθητές μας ξεκινούν την εκμάθηση των Αγγλικών στις Junior classes (Προκαταρκτικές τάξεις), με τρεις ώρες την εβδομάδα για τις δύο πρώτες χρονιές. Εφαρμόζοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα και χρησιμοποιώντας επιλεγμένα εκπαιδευτικά βιβλία, βοηθούμε τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τις πρώτες γερές βάσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι νεαροί μαθητές μας, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στις δύο προκαταρτικές τάξεις, να έχουν καλύψει επαρκώς την ύλη της Α΄ Senior.

Στις δύο επόμενες χρονιές με 4 ώρες την εβδομάδα, τα παιδιά εξασκούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες (skills) στο γραπτό, προφορικό και ακουστικό λόγο (writing, speaking, listening). Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στη διδασκαλία της Γραμματικής και της Έκθεσης και παρέχουμε όλες τις γνώσεις για τη σωστή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας σε όλες τις μορφές έκφρασης.

Την πέμπτη χρονιά (επίπεδο Β1 - Pre Certificate) οι μαθητές μας, με 5 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, καλύπτουν επαρκώς την ύλη που τους είναι απαραίτητη για την ομαλή τους μετάβαση στο επίπεδο Β2. 

Την έκτη χρονιά (επίπεδο Β2) με 6 ώρες εβδομαδιαία διδασκαλία, ολοκληρώνουμε την εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και του απαραίτητου λεξιλογίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους οι μαθητές προετοιμάζονται άρτια, προκειμένου να συμμετάσχουν με επιτυχία στις πρώτες επίσημες εξετάσεις τους και να αποκτήσουν πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων (Cambridge FCE, Michigan ECCE).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, πέραν των ωρών διδασκαλίας, οι μαθητές μας συμμετέχουν και σε τεστ προσομοίωσης (Mock Exams), για τη μέγιστη δυνατή εξοικείωσή τους με τη μορφή και το είδος των εξετάσεων της Αγγλικής Γλώσσας στις οποίες θα διαγωνιστούν.

Proficiency (επίπεδο C2)

Το Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ2 είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Αγγλικών που μπορεί να αποκτήσει ένας μη φυσικός ομιλητής της Αγγλικής Γλώσσας. 

Με συστηματική διδασκαλία 6 ωρών την εβδομάδα, αλλά και με τεστ προσομοίωσης, όπως και στο Επίπεδο Β2, στα δύο χρόνια του Proficiency παρέχουμε στους μαθητές μας όλες εκείνες τις γνώσεις και τη γλωσσική επάρκεια που τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση των Αγγλικών σαν να είναι η μητρική τους γλώσσα. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, οι μαθητές μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αποκτήσουν την πιστοποίηση Γ2, συμμετέχοντας στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 

Το σχολείο μας σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζει την Communicative Method (Επικοινωνιακή Μέθοδο), γιατί πιστεύουμε ότι η διδασκαλία και η εκμάθηση μιας γλώσσας, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνεται διαδραστικά, συνεργατικά και με επίκεντρο το μαθητή.

Επιπροσθέτως, δίνοντας  έμφαση στην ανθρωπιστική προσέγγιση της γνώσης (Humanistic Approach), βοηθούμε τους μαθητές μας να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να διαμορφώσουν τις προσωπικές του αξίες και να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις. Οι έμπειροι καθηγητές μας στηρίζουν συνεχώς τους μαθητές, καθοδηγώντας και διευκολύνοντάς τους σε κάθε τους προσπάθεια.

Τμήματα Φοιτητών – Ενηλίκων

Για τους Φοιτητές ή και Ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Με ιδιαίτερα κυρίως μαθήματα ή σε ολιγομελή τμήματα, προετοιμάζουμε με εντατικό ρυθμό τους ενήλικες μαθητές μας για την απόκτηση Πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ.

Εξετάσεις TOEFL και IELTS

Κατάλληλη και επαρκή προετοιμασία προσφέρουμε, επίσης, σε Φοιτητές ή Υποψήφιους Φοιτητές που θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις TOEFL και IELTS, προκειμένου να γίνουν δεκτοί ως προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σπουδαστές σε κολλέγια και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.